Życzenia

„Chrystus Zmartwychwstał – prawdziwie powstał”. Niech Pan, który pokonał śmierć, da Wam radość płynącą ze Zmartwychwstania, niech da Wam nadzieję, która Was nie zawiedzie, niech da Wam wiarę, która przeniesie góry waszych trosk, lęków, problemów, niech da Wam miłość, która zwycięży nienawiść. Niech wczasach niepokoju zapanuje pokój, niech w czasach smutku zapanuje radość, bo Chrystus prawdziwie zmartwychwstał – Alleluja.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy wraz z Radą Sołecką