Zgłaszanie uwag do planu przebudowy drogi krajowej nr 79

 

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z planami przebudowy drogi krajowej nr 79 i zgłaszanie ewentualnych uwag do rozwiązań projektowych w terminie do 22.06.2022 r.

Uwagi należy zgłaszać bezpośrednio do inwestora tj. GDDKiA (https://www.gov.pl/web/gddkia-krakow/dane-teleadresowe ) .

Materiały projektowe dotyczące przebudowy DK79 zostały udostępnione przez GDDKiA na stronie: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/ w sekcji : „Do pobrania”.

Raport z konsultacji społecznych (Rudawa, 20.04.2021, godz. 9:00 17:00): http://dk79rudawa-mloszowa.pl/wp-content/uploads/2022/06/20220606/K.1_Raport-z-konsultacji-spolecznych.pdf 

/za UG Zabierzów/