Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego

Informacje o awariach oświetlenia ulicznego należy zgłaszać pod nr infolinii 991 lub na adres e-mail: awarie@zabierzow.org.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
– nazwisko, adres zgłaszającego, nr kontaktowy
– rodzaj awarii np. lampa nie świeci, „mruga”, świeci i gaśnie,
– lokalizację awarii (miejscowość, nazwę ulicy, nr posesji lub nr słupa oświetleniowego),

Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy Zabierzów: inspektor Zdzisław Mróz nr kontaktowy 12 283 07 16

Internetowy formularz zgłaszania awarii

 

Źródło: Awarie Oświetlenia Ulicznego – Oficjalny serwis internetowy Gminy Zabierzów