ZEBRANIE WIEJSKIE

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY

ZAWIADAMIA

że w dniu 29.04.2018 r. (niedziela) o godz. 17:00

w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie, Rynek 2

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:

 1. Powitanie,
 2. Wybór sekretarza zebrania,
 3. Odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 5. Informacja o wykonanych zadaniach w sołectwie Rudawa z funduszu sołeckiego i z budżetu Gminy Zabierzów w 2017 r.,
 6. Realizacja zadań w 2018 r. w sołectwie Rudawa,
 7. Informacja na temat realizacji uchwał, wniosków i opinii z poprzedniego Zebrania Wiejskiego,
 8. Informacja o działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
 9. Przyjęcie Uchwały w sprawie służebności na działce nr 242/1 do działki 241/4
 10. Przyjęcie Uchwały w sprawie dzierżawy fragmentu działki nr 240,
 11. Wolne wnioski,
 12. Zakończenie Zebrania.

 

UWAGA:

Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.17:15 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

       Sołtys
Marcin Cieślak