Zebranie wiejskie w dniu 5 listopada 2015 roku

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY
ZAWIADAMIA
że w dniu 05.11.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00
w Budynku Zespołu Szkół w Rudawie,

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:
1.Powitanie,
2.Wybór sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4. Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz podjęcie ewentualnych Uchwał,
5. Informacja o wykonanych zadaniach w 2015 r.
6. Informacja na temat uchwał, wniosków  i opinii z poprzedniego Zebrania     Wiejskiego,
7. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
8. Wolne wnioski,
9. Zakończenie Zebrania.

Marcin Cieślak
Sołtys Wsi Rudawa
Gmina Zabierzów
/-/

UWAGA:
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.18:15 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.