Zebranie wiejskie

W związku z pandemią i stanem epidemiologicznym jaki obowiązuje, proszę aby mieszkańcy biorący udział w zebraniu wiejskim mieli zasłonięte usta i nos.

Zebranie odbędzie się w wyjątkowych warunkach sanitarnych. Rozważałem różne miejsca zebrania wiejskiego ale po głębszej analizie uznałem, że nie da się zebrania odbyć w innych większych pojemnościowo miejscach. Problemy są głównie techniczne. W szkole na sali gimnastycznej musielibyśmy wynająć firmę nagłaśniająca z akustykiem, a i tak nie byłoby pewności czy będzie dobra słyszalność w obrębie całej sali. Zastawiałem się na zadaszoną trybuną stadionu LKS Orlęta ale problemem może być mówienie do mikrofonu przez mieszkańców zgłaszających wnioski. Mikrofonu podczas zebrania oprócz przewodniczącego zebrania i osób zaproszonych, merytorycznych nie będziemy mogli używać gdyż mógłby być potencjalnie zagrożeniem. Poprzez mikrofon moglibyśmy przenosić wirusa. Pozostaje nam Świetlica Wiejska, która nie jest dużym pomieszczeniem i dlatego będą obostrzenia co do ilości uczestników. Jeśli przekroczymy bezpieczny limit zebranie się nie odbędzie. Biorąc powyższe pod uwagę proszę, aby w zebraniu wzięły udział osoby zdrowe, nie mające podejrzanych objawów. Proszę również, aby w zebraniu nie brały udziału osoby będące w grupie ryzyka. Ponadto niech w zebraniu wezmą udział reprezentanci poszczególnych dzielnic czy ulic.

To jest wyjątkowa sytuacja, a piszę to z wielkim smutkiem bo zawsze ceniłem sobie demokratyczność, która jest podstawą tego typu zebrań. Jedną z największych wartości dla nas wszystkich jest nasze życie i zdrowie i dlatego trzeba w tym przypadku postawić to na pierwszym miejscu. Są jednak sprawy pilne, które muszą przejść formalne procesy i dlatego zebranie musi się odbyć do 30 września br. Proszę też aby podczas zebrania zabierać głos w spawach naprawdę istotnych, sprawy mniej ważne można mi zgłaszać podczas dyżuru we wtorki. Liczę na zdrowy rozsądek. Zadbajmy o siebie i o innych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy