Zaproszenie na spotkanie w sprawie Obwodnicy Zabierzowa

W dniu 19 grudnia br. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy Zabierzów odbędzie się spotkanie w sprawie Obwodnicy Zabierzowa. Bardzo proszę o obecność mieszkańców, a szczególnie tych zainteresowanych z ul. Krakowskiej i Śląskiej. Była po stronie Sołectwa Rudawa oraz po stronie Urzędu Gminy Zabierzów inicjatywa aby spotkanie to odbyło się też w Rudawie zgodnie z wnioskiem mieszkańców sołectwa złożonym podczas ostatniego zebrania wiejskiego. Generalna Dyrekcja Drug Krajowych i Autostrad nie wyraziła zgody na takie spotkanie. Ubolewam mocno na tym ponieważ spotkanie w Rudawie mogłoby mieć szerszą formułę i więcej osób z Rudawy mogłoby zapoznać się z tą inwestycją oraz złożyć swoje uwagi.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy