Zamiast wstępu

Szanowni Państwo!

Do Państwa użytku przekazuję nową stronę internetową sołectwa Rudawa. Chcę aby społeczność Rudawy była dobrze poinformowana o sprawach sołeckich. Jednym z moich celów jako Sołtysa Rudawy jest budowanie dobrego imienia naszej miejscowości i do tego celu chcę między innymi użyć elektronicznych mediów społecznościowych.O Rudawie będzie się podczas mojej kadencji dużo pisało i mówiło bo taki jest mój cel.
Jesteśmy po wyborach na Sołtysa i Członków Rad Sołeckich i dlatego chcę Państwu podziękować za udział jak również za zaufanie powierzając mi obowiązki Sołtysa. Ci Państwo, którzy na mnie nie głosowali niech pamiętają, że chcę być sołtysem wszystkich mieszkańców i jestem otwarty na każdego. Niech liczy się dobro mieszkańców, a nie osobiste ambicje, różnijmy się ale pamiętajmy, że sztuką jest kompromis i szacunek do siebie nawzajem.
Liczę, że nawiążę z Państwem dobre relacje i będziemy wspólnie działać dla dobra mieszkańców Rudawy”.

W sprawach ważnych dla naszej miejscowości przyjmuję wszystkich w remizie OSP w każdą niedzielę w godz. od 9.00 do 10.00 oraz we wtorki od godz. 18.00 do 19.00.

Marcin Cieślak|
Sołtys