Zakończone inwestycje

Zakończyły się już prace związane z przebudową rowu na ul. Stanisława Wyspiańskiego wraz z remontem wjazdów na posesje. W ramach tego zadania zamontowano też przepust, który jest urządzeniem zabezpieczającym przed cofaniem się wody z rzeki Rudawa do rowu.
Zakończyło się też zadanie na ul. Osiedlowej, które polegało na wykonaniu kanalizacji burzowej oraz na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z krawężnikami i kratkami odwadniającymi.
Nadal trwają prace przy przebudowie ,,Końskiej Drogi”. Po zakończeniu tej części zadania przejdziemy do kolejnej, tj. na Skwer ks. Władysława Bukowińskiego. Na skwerze będziemy wymieniać nawierzchnię, która na ul. Rynek będzie asfaltowa, a na skwerze będzie wykonana z kostki. Trudno oszacować kiedy zakończą się te prace, wszystko zależy od warunków atmosferycznych i od dostępności materiałów budowlanych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy