Z kufrów naszych prababek – ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA

Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie ukończyło właśnie realizację grantu Starostwa Powiatowego w Krakowie. Projekt zatytułowany „Z kufrów naszych prababek – ocalmy STRÓJ KRAKOWSKI PARAFII RUDAWA” miał na celu zachowanie tradycyjnych wzorów strojów ludowych z naszego regionu.

Na potrzeby projektu sporządziliśmy dokumentację fotograficzną ocalałych elementów stroju ludowego z naszej okolicy oraz przeprowadziliśmy konsultacje z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Za pomoc i wsparcie dziękujemy Pani Annie Grochal, kustosz Kolekcji Strojów i Tkanin .

Dzięki finansowaniu grantu przez Starostwo Powiatowe w Krakowie udało się wykonać zgodne z lokalną tradycją 2 kpl. damskie oraz uzupełnić posiadane już stroje o nowe zapaski i buty.

Podsumowaniem całych działań była listopadowa wystawa zdjęć ocalałych strojów oraz prezentacja starych i nowych strojów w świetlicy wiejskiej w Rudawie – szczególnie cieszymy się z udziału w niej Klubu Seniora SAMI SWOI.

Ponadto na specjalne spotkanie zaprosiłyśmy najmłodszych mieszkańców – z dziećmi rozmawiałyśmy o idei stroju ludowego, pokazywaliśmy jego poszczególne elementy, a dzieci bawiły się w kolorowanie postaci w strojach krakowskich. Mamy nadzieję, że ten pierwszy impuls zainspiruje w przyszłości młodzież do kultywowania tradycji lokalnych, a zebrana dokumentacja zdjęciowa pozwoli na wykonanie kolejnych strojów krakowskich parafii Rudawa w przyszłości.

Za pomoc w zbieraniu materiałów i wypożyczenie strojów szczególne podziękowania dla: Barbary Baranowskiej, Zdzisławy Dziuby, Marii Gędłek, Beacie Jaremie, Anecie Kantyce, Halinie Puchale, Annie Stankowskiej i Izabeli Ziarkowskiej. Bez Waszej pomocy nie dalibyśmy rady J

Za wspieranie naszej inicjatywy dziękujemy także Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu Krakowskiego Alicji Wójcik, Sołtysowi Rudawy Marcinowi Cieślakowi i Radnemu Gminy Zabierzów Janowi Surówce.

Małgorzata Broniec-Chrzan

This slideshow requires JavaScript.