Wybraliśmy nową Radę Sołecką

Pragnę podziękować mieszkańcom Rudawy za udział w wyborach Sołeckich. Szkoda, że frekwencja była bardzo niska, w głosowaniu wzięło udział 161 osób. Przypuszczam, że przyczyn niskiej frekwencji należy szukać w tym, że  umniejsza się rolę Rady Sołeckiej oraz w tym, że nie odbywały się w naszej miejscowości wybory na Sołtysa. Rada Sołecka jest prze zemnie traktowana bardzo poważnie jako organ opiniodawczy. Wielokrotnie korzystałem z opinii Rady Sołeckiej. Zajęcie stanowiska przez Radę Sołecką jest dla mnie w wielu istotnych kwestiach dla sołectwa bardzo wiążące.

Wyniki wczorajszych wyborów przedstawiają się następująco:

  1. Jan Surówka – 100 głosów,
  2. Stanisław Myjak – 98 głosów,
  3. Stefan Kulig – 92 głosy,
  4. Andrzej Korzycki – 81 głosy,
  5. Marzena Włodarczyk – 78 głosy,
  6. Anna Stankowska – 74 głosy,
  7. Stanisław Pawlikowski – 66 głosów,
  8. Zbigniew Porada – 60 głosów,
  9. Elżbieta Szostek – 58 głosów,
  10. Anna Matuła – 43 głosy.

Dziękuję wszystkim kandydatom za udział w wyborach oraz gratuluję zwycięzcom.

Marcin Cieślak  – Sołtys Rudawy