Wsparcie dla OSP Rudawa

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie. Zawsze w okresie przed Bożym Narodzeniem odwiedzaliśmy Państwa domy z kalendarzami, a Państwo w zamian wspieraliście finansowo naszą społeczną służbę. W tym roku nie odwiedzimy  Państwa z powodu stanu epidemii. Nie chcemy Państwa oraz siebie narażać na niebezpieczeństwo. Kierujemy się tu szacunkiem do ludzkiego życia, które jakże jest słabe i kruche.

Nasza jednostka OSP zabezpiecza operacyjnie głównie teren sołectw Rudawy i Pisar. Jesteśmy wszędzie tam gdzie jesteśmy potrzebni. Poświęcamy swój wolny czas na tą społeczną służbę po to abyście Państwo czuli się bezpiecznie. Nasza działalność społeczna to też szkolenia, kursy, to edukacja społeczna. Duży nacisk kładziemy na formowanie najmłodszych druhów, którzy są przyszłością tej organizacji.

Aby realizować w pełni naszą działalność statutową, a więc naszą społeczną misję, potrzebujemy Państwa wsparcia. Pieniądze, które otrzymujemy od Państwa, za cegiełkę jaką są kalendarze przeznaczamy na edukację druhów, partycypujemy w kosztach zakupu umundurowania bojowego i sprzętu, zakupujemy środki czystości do remizy czy przygotowujemy posiłki ratownikom podczas długotrwałych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wobec powyższego każdy, kto chce wesprzeć naszą społeczną służbę może wybrać trzy opcje wsparcia:

– wpłacić pieniądze na konto bankowe OSP Rudawa nr 75-1240-1444-1111-0010-2968-1188  prowadzony w banku Polska Kasa Opieki S.A. o/Chrzanów. Po wpłaceniu pieniędzy na wspomniane konto można odebrać kalendarz w każdą sobotę od godz. 16.00 do godz. 17.00 w naszej remizie OSP, lub w każdy wtorek od godz. 17.00 do 18.00 na sołtysówce w Rudawie Rynek 1;

– można też wpłacić pieniądze i odebrać kalendarz w remizie OSP w każdą sobotę od godz. 16.00 do godz. 17.00 lub na sołtysówce w Rudawie Rynek 1 w każdy wtorek od godz. 17.00 do godz. 18.00;

– w dniu 1 listopada br. w Święto Wszystkich Świętych będzie można  nabyć kalendarze od godz. 7.00 do godz. 17.00 przy kościele w Rudawie i przy wejściu na cmentarz. 

Z góry Państwu dziękujemy za wsparcie naszej społecznej służby, która jest uformowana na naszym strażackim haśle ,,Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”. Każdy kto nam pomaga, tak naprawdę pomaga tym, którzy naszej pomocy potrzebują. 

 

Druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie