Wniosek o świadczenie wychowawcze – 500 zł na dziecko

rodzina_500+Od dnia 1 kwietnia będzie można składać wnioski do programu „Rodzina 500 plus”. Zgodnie z przepisami będzie można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP oraz portalu Empatia.

W Gminie Zabierzów dokumenty będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, w Urzędzie Gminy oraz w punktach terenowych, których lokalizacja zostanie wskazana pod koniec marca.

Poniżej udostępniamy do pobrania wersję elektroniczną wniosku oraz formularze do wypełniania on-line.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek wraz z załącznikami (format PDF)

Wniosek wraz z załącznikami (format WORD)

Dokumenty on line:

WNIOSEK

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Poradnik dla samorządów