Wirus nam nie przeszkodził

Mamy trudny okres, żyjemy w dobie ograniczeń i spowolnienia gospodarczego. Pomimo tych niedogodności spowodowanych koronowirusem, wszystkie zadania założone na ten rok w naszym sołectwie są realizowane w miarę terminowo, choć musimy być tu trochę elastyczni. W marcu została naprawiona nawierzchnia na ul. Antoniny Domańskiej, trwają prace wykończeniowe w budowanym nowym budynku wiejskim wraz z remizą OSP. Czekamy na realizację dalszych zadań, w tym związanych z realizacją funduszu sołeckiego. Na obecną chwilę fundusz sołecki jest realizowany zgodnie z planem i przeznaczeniem. Jedynie nie realizujemy zadań związanych z wydatkami na kulturę.

Wiele zadań drogowych zaczęło się w grudniu 2019 r. Pierwszym zadaniem była przebudowa ul. Kalwaryjskiej, następnie też w grudniu rozpoczęły się prace na ul. Podłonie i ul. Krótkiej. Wszystkie te zadania drogowe były dość skomplikowane ponieważ, trzeba było wykonać przebudowę infrastruktury technicznej.

Z powodu pandemii nie spotyka się Rada Sołecka. Nie chcę ryzykować zdrowiem i życiem członków rady. Jako Sołtys cały czas prowadzę dyżur na sołtysówce w każdy wtorek od godz. 17.00 do godz. 18.00. Również nie zrezygnowałem ze zbiórki podatku. Zachowuję tu specjalne środki ostrożności. O zbieranie podatku prosili mnie mieszkańcy, którzy obawiali się zaległości podatkowych, które mogą z biegiem miesięcy narastać. Wiem, że nasi mieszkańcy są solidni i nie chcą mieć wobec gminy żadnych zaległości. Staram się doglądać wszystkich zadań oraz interweniuję w wielu sprawach do instytucji i zarządców poszczególnych obszarów, za które odpowiadają. Szczególnie interweniuję w ostatnich tygodniach w sprawach naszego bezpieczeństwa na drogach. Staramy się na bieżąco utrzymywać czystość w sołectwie. Nie udało nam się zorganizować ,,Wielkiego sprzątania Rudawy”. Będziemy jednak etapami zbierać śmieci z rowów i innych powierzchni publicznych. W sprawie koszenia trawników napisze innym razem ponieważ mam trochę inny pomysł na realizację tego zadania.

W dniu dzisiejszym jako Prezes OSP złożyłem wniosek o dotację do Starostwa Powiatowego do programu ,,Bezpieczny Powiat Krakowski”. Staramy się w ramach tego programu zakupić ubrania ochronne dla naszych druhów. Koszt jednego ubrania to około 4 600 zł. Strażak aby mógł wejść do płonącego obiektu musi mieć na sobie odzież ochronną wraz z zabezpieczeniami o wartości około 14 000 zł.

Na koniec wszystkim mieszkańcom Rudawy życzę miłej majówki.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy