Wielkie sprzątanie Rudawy

,,Wielkie sprzątanie Rudawy” odbyło się już po raz trzeci, zawsze odbywa się w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową. W tym roku miało to miejsce 24 marca. Organizatorem jest Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż  Pożarna w Rudawie. Do akcji sprzątania jak co roku przyłączyły się dzieci i młodzież wraz z rodzicami. Kolejny już raz do sprzątania dołączyli się wędkarze  ze Społecznej Straży Rybackiej (Grupa Terenowa Krzeszowice), Koło Wędkarskie PZW Krzeszowice, Klub Przyjaciół Rudawy – Grupa Wędkarzy i Miłośników Rzeki Rudawy. W sprzątaniu wzięli też udział Radni Gminy Zabierzów Jan Surówka i Tomasz Kasprzyk. Sprzątaliśmy centrum Rudawy oraz pasy drogowe jak również  odcinki rzek Rudawa i Racławka (Rudawka) przebiegające przez sołectwo Rudawa. Rzeka Rudawa została już po raz drugi na tym odcinku solidnie wysprzątana. Przy okazji zapraszamy wędkarzy do Rudawy ponieważ odcinek rudawski jest ciekawy przyrodnicze i w miarę utrzymany przez społeczników. Dużo pracy wykonały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy, które przygotowały smaczne posiłki regenerujące dla wszystkich sprzątających. Panie naprawdę dużo się napracowały za co im dziękuję. Ta akcja miała  charakter ekologiczny i edukacyjny dla dzieci. Przykry jest fakt, że tak naprawdę coroczna akcja sprzątania sołectwa nie była by potrzebna gdyby ludzie nie wyrzucali masowo śmieci do rowów i do rzek, inna sprawa, że zarządcy dróg i rzek nie dbają o swoje obszary. W tym roku było bardzo dużo śmieci i tak naprawdę nie byliśmy wstanie wszystkich dróg wysprzątać, akcja będzie dalej kontynuowana być może we własnym zakresie przez Sołtysa. Wszystkim uczestnikom akcji dziękuję za wykonaną dobrą społeczną robotę.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy