Ważniejsze inwestycje wykonane w sołectwie w 2021 roku

W tym roku, w naszym sołectwie realizowano kilka ważnych inwestycji. Zakończyło się już zadanie związane z zagospodarowaniem Rynku. Powstał budynek ,,Rudawskiego Centrum Kultury” i remiza OSP. Dokończono prace związane z nawierzchnią na Rynku wraz z amfiteatrem przy ,,Psiej Górce”. Zostały wykonane nakładki bitumiczne na drogach, których nawierzchnia była szutrowa. Zostało wykonane częściowe odwodnienie ul. Osiedlowej. Obecnie  trwa wyłonienie wykonawcy na dokończenie tego zadania przez Urząd Gminy Zabierzów, gdyż obecny odcinek został wykonany przez inwestora budującego budynki mieszkalne przy ul. Dunajewskiego w celu odwodnienia terenu. Na ul. Osiedlowej zostanie do końca roku wykonana kanalizacja burzowa i nowa nakładka bitumiczna. Trwa przebudowa rowu na ul. Wyspiańskiego wraz z przebudową wjazdu na przyległe posesje. Zadanie to obejmuje również zabezpieczenie rowu przed cofaniem się dużej wody z rzeki Rudawa do której wpada woda z rowu. Będzie tam umieszczona specjalna zasuwa zamykająca częściowo wpływ wody do rowu.

Wymienione zadania są jednymi z ważniejszych wśród wielu innych inwestycji realizowanych w 2021 r.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy