Ważne inwestycje w 2021 roku w Rudawie

Bez wątpienia ważne inwestycje są trzy.

Kontynuacja zagospodarowania rudawskiego rynku wraz budową Budynku Centrum Kultury oraz zagospodarowanie skweru ks. Władysława Bukowińskiego i ,,Końskiej Drogi”. Oba wymienione ostatnie zadania przylegają do Rynku są jednak osobnymi, niezwiązanymi z robotami już odbywającymi się na rynku. Cała inwestycja związana z zagospodarowaniem Rynku wraz z budynkiem Centrum Kultury oraz zagospodarowanie skweru ks. Władysława Bukowińskiego i ,,Końskiej Drogi” ma być zakończona jeszcze w tym roku. Nowe zagospodarowanie skweru ks. Władysława Bukowińskiego oraz ,,Końskiej Drogi” są istotnymi zadaniami patrząc z punktu widzenia bezpieczeństwa, estetyki i komfortu użytkowników. Czeka nas jeszcze jedna inwestycja bardzo kluczowa dla mieszkańców Podłonia ale o tym napiszę innym razem ponieważ zadanie to będzie realizowane nie ze środków samorządowych co sprawia, że jeszcze nie ma pewności co do jego realizacji. Zadanie to jednak już jest stopniowo wdrażane co sprawia, że jest nadzieja na jego szybką realizację.  

Kolejny rok patrząc pod kątem zadań, jest dla naszego sołectwa bardzo korzystny. Do Rudawy trafiają ogromne pieniądze nie tylko samorządowe. Jest to efekt moich dużych zabiegów i ogromnej merytorycznej pracy. Jest to też efekt mojej współpracy z radnym Janem Surówką. Nie pisze o drobnych zadaniach, takich jak budowa dróg gminnych czy zadania melioracyjne, które też są istotne i dlatego też poświęcę temu inny tekst bądź będę Państwa na bieżąco informował przed ich realizacją. Drobne zadania, jako istotne dla nas wszystkich też będą realizowane i zapewne dadzą większy komfort życia. Są też zadania, które od wielu lat są wdrażane, a nad którymi też czuwam licząc na dalsze postępy w ich realizacji. Mam tu na myśli budowę parkingu na przystanku PKP, budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2129K wraz z budową chodnika na ul. Krakowskiej i ul. Śląskiej. Wymienione inwestycje są jednymi z wielu, które w najbliższych latach będą realizowane.  

Trzeba pamiętać, że Rudawa jest nadal wsią wymagającą inwestowania. Wiele lat Rudawę omijały duże zadania. Przyszedł jednak czas na nadrabianie tego okresu co sprawia, że nasze sołectwo jest placem budowy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy