Walka z żywiołem

Rudawy też nie ominęły podtopienia. Druhowie z kilku OSP działali na terenie naszego sołectwa. Walka z żywiołem zawsze jest wyzwaniem dla służb. W sytuacji kryzysowej nie myśli się o odpoczynku o śnie, bo trzeba stoczyć nierówną walkę z zagrożeniami. Na dzień dzisiejszy jeszcze trwa walka ze skutkami ulewnych deszczy, staramy się panować nad sytuacją choć to nie jest takie proste. Dziękuję druhom z OSP, służbom Pani Wójt, Pana Starosty i Pana Wojewody.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy