Tylko jedno słowo ,,dziękuję”

Dziękuję, to słowo jest najwłaściwsze w tym momencie. ,,V Spotkanie pod choinką” już przeszło do historii. Wydarzenie to pokazało po raz kolejny, że mieszkańcy naszego sołectwa potrafią skupiać się wokół jakiegoś celu, a tym celem była pomoc Kacperkowi Ryło, który potrzebuje ogromnych środków finansowych na leczenie. Patrząc z jakim rozmachem udało się zrobić tę imprezę, należy podziękować organizatorom, którzy wiele czasu poświecili na przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję ks. kanonikowi Andrzejowi Badurze proboszczowi parafii Rudawa, Radzie Sołeckiej z Rudawy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy. Pragnę podziękować osobom, które objęły imprezę swoim honorowym patronatem: Panu Łukaszowi Smółce, Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Wojciechowi Pałce, Staroście Krakowskiemu, Pani Elżbiecie Burtan, Wójtowi Gminy Zabierzów. Dziękuję Pani Joannie Adamik, Katarzynie Katarzyńskiej i Bartoszowi Adamikowi za przygotowanie materiałów filmowych. Dziękuję artystom, którzy wykonali swoje utwory za darmo nie pobierając żadnych honorariów, a dziękuję: Pani Agnieszce Czepiec Kołodziejczyk, Paniom Annie i Katarzynie Korzonek, zespołowi Jarosze z Brzezinki, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Dziękuję wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej w Rudawie za pomoc w przygotowaniu paczek dla św. Mikołaja. Dziękuję Wolontariuszom zbierającym pieniądze na rzecz Kacperka. Dziękuję jeszcze raz Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy za wykonaną  pracę oraz  dziękuje OSP Rudawa.

Dziękuję też sponsorom: Lafarge Rudawa, Alsal, PUK, Lewiatan Rudawa, Matimex, Restauracja Kochanów Urszula Szumiec, Restauracja Lenartówka. Dziękuję w końcu wszystkim uczestnikom imprezy za przekazanie środków na rzecz Kacperka i za dobrą zabawę. Podczas imprezy uzbieraliśmy  18 117,45 zł. Pieniądze te trafiły już na specjalne konto Kacperka. Chcę jeszcze podkreślić, że na tę imprezę otrzymaliśmy też środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, kwota 8 tys. zł. oraz ze Starostwa Powiatowego, kwotę 2 tys. zł. Wszystkie te środki pozyskaliśmy w ramach ,,małego grantu”.

Podczas imprezy zapaliliśmy choinkę na skwerze ks. Władysława Bukowińskiego, połamaliśmy się opłatkiem. W imprezie tej wzięło udział wielu zaproszonych gości w tym Pan Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury, Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Pan Wojciech Pałka, Starosta Krakowski, Pani Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów. Pan Minister przywiózł wiele przedmiotów, które zostały przekazane wolontariuszom i tacie Kacperka z przeznaczeniem na licytację. Na koniec chce się tylko napisać bardzo krótko ,,spotkajmy się za rok”.

Marcin Cieślak, sołtys Rudawy