Święto sportu, pożarnictwa i młodości

W dniu 4 wrześni br. w naszym sołectwie odbyły się Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Gminy Zabierzów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat na tym wydarzeniem objął Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek woj. Małopolskiego.  Jednym z partnerów imprezy było sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Zawody odbywały się w kategorii MDP żeńskich i MDP męskich. Klasyfikacja generalna wyglądała następująco:

W kategorii MDP żeńska:

I miejsce zajął zespół z OSP Kaszów,

II miejsce zajął zespół z OSP Siedlec,

III miejsce zajął zespół z OSP Waganowice.

W kategorii MDP męska:

 I miejsce zajął zespół z OSP Sieciechowice,

II miejsce zajął zespół z OSP Rzozów,

III miejsce zajął zespół z OSP Poskwitów.

W zawodach wzięło udział 210 uczestników z 21 drużyn MDP.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli: Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Pan Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie, dh Leszek Zięba Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kraków ziemski, ks. prałat Stanisław Maślanka Kapelan OSP Gminy Zabierzów, ks. kanonik Andrzej Badura Proboszcz Parafii Rudawa, Radni Powiatu Krakowskiego i Radni Gminy Zabierzów oraz przedstawiciele Policji, Wojewody i innych instytucji oraz firm. Nie zabrakło też druhen i druhów z OSP z terenu naszej gminy oraz z terenu Powiatu Krakowskiego.

Nie było by tej imprezy bez ciężkiej pracy urzędników Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Zabierzów, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druhów z OSP Rudawa, OSP Kobylany i OSP Nielepice i przedstawicieli sołectwa Rudawa. Podziękowania należą się Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa za udostępnienie swojego obiektu sportowego.

Funkcjonariusze PSP oraz druhowie z OSP wykonali wielką pracę fizyczną czego efekty było widać w dniu imprezy. Wydarzenie to zapewne przejdzie do historii naszego sołectwa jako wielkie święto sportu, pożarnictwa, entuzjazmu i młodości. Widać było, że w stanie epidemii spragnieni jesteśmy takich wydarzeń, młodzież dała nam  nadzieję na lepsze jutro.   

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy