Strażacy z OSP Rudawa podsumowali 2021 r.

W dniu 5 lutego 2022 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rudawie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie (OSP Rudawa). W zebraniu wziął udział Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, dh Przemysław Sitarski Komendant Gminny OSP, dh Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie, dh Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów, Pani Marzena Włodarczyk przedstawicielka Rady Sołeckiej w Rudawie i szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie, Pan Andrzej Korzycki przedstawiciel Rady Sołeckiej i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy. Podczas zebrania dh Marcin Cieślak Prezes OSP złożył sprawozdanie z działalności OSP w 2021 r. w tym sprawozdanie finansowe. Dh Szymon Funek złożył sprawozdanie z dzielności Komisji Rewizyjnej wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy. Podczas zebrania wszyscy druhowie głosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
Oprócz sprawozdawczości dh Prezes OSP przedstawił też plan działalności i finansów na rok 2022. W dyskusji podkreślano mobilność, sprawność i skuteczność działania OSP Rudawa. Mówiono o potrzebie zdobycia pojazdu gaśniczego średniego lub ciężkiego. Ponadto dziękowano druhom za udział w działaniach związanych ze zwalczaniem epidemii SARS CoV – 2. Druhowie zwozili do magazynu technicznego, znajdującego się na terenie jednostki, maseczki i płyny dezynfekujące, które były rozdysponowywane do wskazanych przez dysponenta instytucji, szkół i DPS. Wiele ciepłych słów usłyszeli druhowie od osób zaproszonych. Dziękowano druhom przed wszystkim za 77 akcji ratowniczo – gaśniczych. Wiele też mówiło się o współorganizowaniu imprez przez OSP Rudawa. Bez OSP nie mogły by się odbyć takie imprezy jak: ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” ,,Dzień Dziecka” koncert ,,Powołani do Wolności” ,,VII Spotkanie pod choinką”. Ponadto druhowie z OSP Rudawa zorganizowali Zjazd Gminny Związku OSP RP w Zabierzowie, który z powodu obostrzeń mógł odbyć się w budynku Szkoły Podstawowej w Rudawie, druhowie zorganizowali też Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Wielu działaczy z Powiatu Krakowskiego mówiło, że OSP Rudawa podniosła poprzeczkę organizacyjną tego wydarzenia.
Tradycyjnie już wybrano strażaka roku 2021, którym został dh Dawid Piwowoński, który pełni funkcję gospodarza w Zarządzie OSP.
Ciężka praca druhów została podsumowana i doceniona. Druhowie patrząc w przeszłość już budują wizję przyszłości w nowej remizie, do której przeprowadzą się w tym roku. Dh Prezes podziękował Zastępcy Wójta Gminy Zabierzów i przedstawicielom ZOG ZOSP RP w Zabierzowie za konstruktywną współpracę.
Druhowie z OSP Rudawa starają się utrzymywać gotowość bojową przez całe 24 godziny, chodź nie jest to takie proste, bo są ochotnikami. Jednak, skuteczność działań ukazuje wdzięczność wyrażoną przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym, który miała miejsce w styczniu br. na Drodze Powiatowej w Rudawie w tak zwanym ,,wąwozie” pomiędzy Rudawą a Brzezinką ul. Dunajewskiego. Poszkodowana przysłała pisemne podziękowania za skuteczną sprawną akcję wraz z załączonym dużym pudłem słodyczy. Jest to dla nas druhów ważne, ponieważ to świadczy o tym, że jesteśmy skuteczni, że jesteśmy potrzebni. Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek to nasze strażackie hasło, które w naszej jednostce OSP Rudawa w pełni się realizuje.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa