Stary rok mija, a nowy się zaczyna

Rok 2018 był bardzo dynamiczny inwestycyjnie w naszym sołectwie oraz wiele się działo jeśli chodzi o nasze życie kulturalne i sportowe. Pozwolę sobie podsumować najważniejsze w mojej ocenie wydarzenia mijającego roku.
W styczniu rozpoczęliśmy budowę Budynku Wiejskiego wraz z budową remizy OSP, a w czerwcu rozpoczęła się przebudowa rudawskiego rynku wraz z parkingami. We wrześniu oddano do użytku parking przy Szkole Podstawowej w Rudawie w ten sposób przybyło ponad 30 miejsc parkingowych. We wrześniu rozpoczęto budowę odwodnienia ul. Osiedlowej i ul. Olszynowej, była to bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. W grudniu po uzyskaniu stosownej dokumentacji od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie rozpoczęto przebudowę ul. Zarzecze.

To są oczywiście te najważniejsze zadania, które były oczekiwane przez mieszkańców. Jeśli chodzi o sport to najważniejszym wydarzeniem sportowym był awans LKS Orlęta Rudawa do A klasy. Drużyna wykazała dobrą postawę przez cały rok, również dobrze radząc sobie w A klasie.

W kulturze dużym wydarzeniem promującym nasze sołectwo była ,,Strefa Kibica” podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Promocję mieliśmy bezpłatną dzięki naszemu mieszkańcowi Panu Adamowi Nawałce trenerowi Reprezentacji Polski. Nasza otwartość przyciągała liczne media z całej Polski. Szacuje się, że na taką promocję musielibyśmy wydać kwoty przekraczające milion zł.

Udanym wydarzeniem było uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to dwudniowa impreza pełna ciekawych wątków. Duży sukces organizacyjny i artystyczny odnieśliśmy też podczas ,,IV Spotkań pod choinką”.

Jaki może być 2019? Wydaje się, że bardzo rozwojowy, patrząc na uchwalony 28 grudnia 2018 r. budżet Gminy Zabierzów. W 2019 r. będzie odbywać się dalsza kontynuacja budowy Budynku Wiejskiego oraz przebudowa rudawskiego rynku. Wdrażana będzie też budowa parkingu przy przystanku PKP. Nie zabraknie też drobniejszych inwestycji, pojawią się nowe nakładki bitumiczne na drogach. Planujemy też dużo wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i pewnie sportowych.

Życzę Państwu w imieniu swoim i Rady Sołeckiej Szczęśliwego Nowego roku 2019.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy