Śpiewanie bez granic

Dzisiaj w naszym kościele parafialnym odbył się koncert po nazwą Viva Polonia. Utwory o tematyce religijnej i patriotycznej zaśpiewali śpiewacy operowi na co dzień śpiewający na scenach oper w Europie. Artyści wykonali swoje utwory z chórem osób, które amatorsko zajmują się śpiewem, co jest ciekawym eksperymentem. Rudawski koncert odbył się w ramach ich występów pod nazwą ,,Śpiewanie bez granic”. Wydarzenie to wpisuje się idealnie w program imprez kulturalnych sołectwa Rudawa. Serdecznie dziękuję wykonawcom, organizacjom w tym Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy za słodki poczęstunek dla artystów, dziękuję ks. Andrzejowi Badurze proboszczowi naszej parafii za udostępnienie kościoła. To była piękna kulturalna uczta, pobudzająca do refleksji, która pozwoliła na chwilę zapomnieć o codzienności.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy