Rudawski (strażacki) Dzień Dziecka

W dniu 27 czerwca br. na Rynku w Rudawie odbył się Dzień Dziecka. Trochę spóźniony, ale to z przyczyn stanu epidemii. Cieszę się, że udało nam się zrealizować jako sołectwu to wydarzenie. Impreza była organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawie. Wydarzenie to miało charakter typowo strażacki z czego szczególnie były zadowolone dzieci. Imprezie towarzyszyło szereg atrakcji związanych z OSP. Dziękuję również za pomoc organizacyjną Paniom z Koła Gospodyń Wiejskiej w Rudawie oraz Pani opiekunce Świetlicy Środowiskowej z Rudawy.
Podczas imprezy dzieci mogły poznać jak funkcjonuje sprzęt strażacki, mogły ubrać się w ubranie specjalne ale największą atrakcją była przejażdżka pojazdami gaśniczymi, które przyjechały z OSP Nielepic, z OSP Brzezinki, OSP Karniowice i z OSP Kobylany. Druhom z tych OSP również serdecznie dziękuję, bo to było wspólne pokazanie potencjału naszych OSP w tym pokazaliśmy świetną współpracę pomiędzy jednostkami.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy – Prezes OSP Rudawa