Rudawski Dzień Seniora

Rudawscy seniorzy tłumnie przybyli do Szkoły Podstawowej w Rudawie aby świętować „Dzień Seniora”. Dopisali też zaproszeni goście, którzy również dobrze się bawili z naszymi seniorami. W imprezie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan – Wójt Gminy Zabierzów, Pani Alicja Wójcik – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krakowskiego, Pan Henryk Krawczyk – Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów, ks. kanonik Andrzej Badura – Proboszcz parafii Rudawa,  Pan Jan Szczepański – Radny Gminy Zabierzów, Pani Aleksandra Małek – Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Pani Dorota Kuciel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nielepicach, Pani Jadwiga Kołodzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudawie,  Pani Katarzyna Mroczek – koordynator ds. współpracy z seniorami, Pan Witold Ślusarski – Redaktor Gazety Znad Rudawy. W trakcie imprezy złożono życzenia parze obchodzącej 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej imprezy, a szczególnie Pani Jadwidze Kołodzińskiej Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rudawie za udostępnienie obiektu oraz za występ artystyczny dzieci, Paniom nauczycielkom za przygotowanie dzieci do wspomnianego występu. Dziękuję Radzie Sołeckiej Rudawy.

Nasuwa się tu tylko krótka refleksja, że seniorów rudawskich może pomieścić tylko sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Rudawie. Nawet gdy powstanie nowy budynek to i tak nie pomieści on wszystkich. Ta sprawa będzie się ciągnąć za kilkoma radnymi Gminy Zabierzów, którzy powiedzie NIE budowie tego obiektu o objętości, która by swobodnie pomieściła bawiących się około 200 osób, ale to już przykra historia. Trzeba budować nową przyszłość, unikając antagonizmów i głupoty, bo to tylko prowadzi destrukcji.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy