Rudawski Dzień Dziecka

W dniu 28 maja br. o godz. 16.00 na Rynku w Rudawie odbędzie się impreza dla dzieci i młodzieży p.n. ,,Rudawski Dzień Dziecka”. Organizatorami wydarzenia są: Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. Partnerami wydarzenia są Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy oraz Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży z Rudawy. Jeną z głównych atrakcji imprezy będą pokazy sprzętu ratowniczego będącego na wyposażeniu okolicznych jednostek OSP.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy