Rudawa wśród 14 najpiękniejszych wsi w Małopolsce

19 maja br. wzięliśmy udział, jako sołectwo w prezentacji naszej miejscowości w ramach konkursu w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś 2022 r. Prezentacja odbyła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Wszystkie delegacje były ograniczone przez organizatorów konkursu do 4 osób. Nasze sołectwo reprezentowali: Sołtys Marcin Cieślak, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rudawie Pani Marzena Włodarczyk, Przewodnicząca Klubu Seniora Sami Swoi Pani Irena Głogowska, przedstawiciel OSP Rudawa dh Szymon Funek. Każde sołectwo miało 20 minut na prezentację, wobec powyższego w przypadku naszego sołectwa 10 minut trwała prezentacja filmowa i 10 minut trwała dyskusja.
Rudawa znalazła się wśród 14 najładniejszych małopolskich wsi co jest dla nas ogromnym sukcesem. To jest już dla nas nagrodą za naszą ciężką pracę. To jest nagroda dla naszych organizacji społecznych, które są bardzo wysoko cenione przez wiele środowisk w kraju i za granicą.

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy