Rudawa druga najpiękniejsza wieś w Małopolsce w 2022 r.

Rudawa została wybrana jedną z najpiękniejszych wsi w Małopolsce, zajęliśmy drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie. Jako Sołtys jestem z tego bardzo dumny i szczęśliwy. Jest to zasługa wielu osób, którzy na różne sposoby dbają o tę wieś. Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie pomoc Urzędu Gminy Zabierzów, podziękowania należą się Pani Wójt Elżbiecie Burtan, Radzie Gminy Zabierzów, Panu Radnemu Janowi Surówce, podziękować pragnę również: Panu Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego Łukaszowi Smółce, organizacjom działającym w sołectwie: OSP Rudawa, LKS Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich w Rudawie, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi”, Koronczarkom z Rudawy, Radzie Sołeckiej. Dziękuję też ks. kanonikowi Andrzejowi Badurze Proboszczowi parafii Rudawa.  Ponadto dziękuję Pani Marzenie Włodarczyk z Koła Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Pani Irenie Głogowskiej z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, dh Szymonowi Funkowi z OSP Rudawa za towarzyszenie mi w prezentacji sołectwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Materiał filmowy na tę prezentację przygotowała moja córka Amelia Cieślak, której również dziękuję.  Materiał filmowy, można już oglądać na moim kanale YouTube.

Mieszkańcy Rudawy, bądźcie dumni z tego, że jesteście mieszkańcami tak pięknej Małopolskiej wsi!

Marcin Cieślak Sołtys Rudawy