Rudawa. Drogowcy nie zdążyli pomalować pasów – dziennikpolski24.pl

Sołtys wsi Rudawa w sprawie pomalowania przejść dla pieszych w sołectwie Rudawa interweniował w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego już od kwietnia 2017 r. podczas spotkań z urzędnikami. Po nieskutecznym działaniu skierował w tej sprawie z początkiem czerwca 2017 r. oficjalne pismo do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.


„Bezpieczeństwo. Mieszkańcy Rudawy (gm. Zabierzów) skarżą się na nieprzygotowaną drogę powiatową, zwłaszcza do ruchu pieszego w pobliżu szkoły.
– Przed rozpoczęciem roku szkolnego miały zostać pomalowane pasy na przejściach dla pieszych i inne oznakowania, a mija tydzień i nie widać, żeby prace miały się rozpocząć – mówi Marcin Cieślik, sołtys Rudawy. Mieszkańcy martwią się o bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. Sołtys wspomina też o obiecanej sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych przy szkole. Marian Paszcza, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego z siedzibą w Batowicach przyznaje, że oznakowanie miało być gotowe przed rozpoczęciem roku szkolnego.

– Jednak firma, mająca malować oznakowanie w różnych miejscach, nie dotrzymała terminu. Staramy się, by jak najszybciej te prace zostały wykonane, najpóźniej do końca września – tłumaczy dyrektor Paszcza. Zapewnia też, że zaplanowana sygnalizacja świetlna będzie gotowa do końca października. Firma, która wygrała przetarg, ma ją zaprojektować i zainstalować. To zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu „Inicjatywy Samorządowe”. Będzie kosztować 60 tys. zł, z czego połowę kosztów pokryje gmina Zabierzów.

 

Źródło: Rudawa. Drogowcy nie zdążyli pomalować pasów – dziennikpolski24.pl