Rok się kończy, rok się zaczyna

Mijający roku, w dobie stanu epidemii, przyniósł jednak w naszym sołectwie otwarcie na nową rzeczywistość w jakiej trzeba nam żyć. Trzeba nauczyć się funkcjonować w tym czasie pandemicznym. Nie możemy jednak zapominać o tym, aby zachowywać te zasady, które obowiązują, które mają nas w jakimś stopniu chronić przed zakażeniem. Pomimo jednak, trudnego czasu udało nam się wykonać wiele społecznych prac na rzecz naszej społeczności. Nie mogę tu pominąć takich wydarzeń jak ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” które pokazuje jak bardzo nasza społeczność chce żyć w czystym otoczeniu, udało nam się zorganizować imprezę związaną ze świętem Niepodległości pod nazwą ,,Powołani do wolności”, było to wielkie patriotyczne wydarzenie. Świetną inicjatywą było otwarcie wystawy związanej z pobytem Henryka Sienkiewicza w Rudawie. Wydarzenie to pokazało, że lubimy szczycić się naszą rudawską przeszłością i potrafimy to sprawnie wykorzystać. Wspomnieć też trzeba o imprezie kulturalnej ,,VII Spotkanie pod choinką”, która przyciąga mieszkańców jak magnez, bo wszyscy potrzebujemy wspólnie dobrze się bawić w kulturze naszych bożonarodzeniowych tradycji, które są podczas tej imprezy trochę zabarwione współczesną kultura popularną. Impreza ta ma też charakter dobroczynny. W tym roku zebraliśmy spore środki na rehabilitację Stasia Szymabry.

To tak pokrótce o imprezach, które pokazują, że Rudawa jest jednością. Imprezy te pokazują, że mamy pomysł na realizację misji kulturalnej w naszej miejscowości na rzecz innych sołectw otaczających Rudawę. Wymieniłem tylko niektóre ważniejsze wydarzenia, bo nie sposób o wszystkim pisać.

Nie da się też opisać wszystkich inwestycji w naszym sołectwie ale wymienię tylko niektóre ważniejsze. W 2021 r. udało się wykonać: nową nawierzchnię bitumiczną wraz z odwodnieniem na ul. Osiedlowej, wykonaliśmy nowe przepusty wraz z wjazdami na posesje na ul. Wyspiańskiego. W ramach tej inwestycji został zrobiony na rowie przepust przy rzece Rudawa, co ograniczy podczas wysokich stanów rzeki cofanie się jej w głąb sołectwa. Rozpoczęliśmy przebudowę tak zwanej ,,Końskiej Drogi” łączącej Rynek z ul. Młyńską. Zadanie to obejmuje również przebudowę skweru ks. Władysława Bukowińskiego. Inwestycja ta zostanie zakończona w 2022 r. Zakończyliśmy już całkowicie zagospodarowanie Rynku wraz z budową Rudawskiego Centrum Kultury i remizy OSP. Obecnie trwają odbiory. Jeśli wszystko pajdzie prawidłowo obiekty powinny być dopuszczone do użytku w pierwszym kwartale 2022 r.

Za nami już kolejny rok, który nie był łatwy, a przed nami kolejny, nowy, który będzie czasem wyzwań i trudnej pracy. Jesteśmy na dobrym etapie rozwoju naszego sołectwa, w którym podnosi się jakość życia. Z pomocą Bożą ufam, że pokonamy wiele problemów i wiele istotnych zadań będzie realizowanych. Budżet Gminy Zabierzów na 2022 r. nie jest optymistyczny wiele zadań inwestycyjnych nie będzie realizowanych.

Liczę jednak, że wspólnie pokonamy problemy i będziemy budować nasze, społeczne życie we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Mamy wszyscy wspólny cel, którym jest pozostawienie naszej wsi następnym pokoleniom jako miejscowości dobrze zorganizowanej, z wysoką jakością życia. Nasze sołectwo ma przyszłość, którą przed sześciu laty zaczęliśmy wspólnie budować. Kontynuujmy to zadanie nie zapominając równocześnie o przeszłości, która w pewnych okresach nie była rozwojowa. Dziękuję przy okazji wszystkim, którzy trudzą na rzecz naszej wiejskiej społeczności. Chcę tu podziękować Radzie Sołeckiej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudawie, Ludowemu Klubowi Sportowemu Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich z Rudawy, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, Rudawskim Koronczarkom oraz wszystkim tym, którzy dokładają cegiełkę do naszego wspólnego rozwoju.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy