Program Inwestycyjny DK 79

Informuję, że przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K będzie zrealizowana w ramach rządowego Programu Inwestycyjnego na lata 2020 – 2025. Ta informacja bardzo mnie ucieszyła, ponieważ udało się osiągnąć nam wspólny sukces. Pamiętam jak w styczniowy wieczór spotkaliśmy się z wąską grupą mieszkańców Rudawy, którzy są aktywni w Radzie Sołeckiej w organizacjach czy to angażujących się indywidualnie w sprawy sołeckie. Uznaliśmy, że należy napisać petycję, którą potencjalnie podpiszą organizacje działające w sołectwie Rudawa oraz w okolicy naszego sołectwa. Petycja ta trafiła do Ministra Infrastruktury, GDDKiA, Starosty Krakowskiego, Rady Powiatu Krakowskiego, Wójta Gminy Zabierzów oraz do Rady Gminy Zabierzów.  W tę  sprawę bardzo zaangażowała się Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, która mocno zabiegała, aby to zadanie było ujęte do realizacji, za co serdecznie dziękuję. Była też Rezolucja Rady Gminy Zabierzów, radnym popierającym te inicjatywę też bardzo dziękuję. Dziękuję organizacjom z Rudawy i z sąsiednich miejscowości, dziękuję przedstawicielom samorządów wyższego szczebla oraz mieszkańcom. Ogromne podziękowania należą się Panu Andrzejowi Adamczykowi Ministrowi Infrastruktury, bez którego wsparcia inwestycja ta nie była by ujęta w rządowym Programie Inwestycyjnym.  Również wspólnie z Panam Janem Surówką Radnym Gminy Zabierzów byliśmy aktywni, spotkaliśmy się w tej sprawie z wieloma osobami i z wieloma instytucjami. Jak widać dużo osób miało swój udział w tej naszej wspólnej sprawie i to świadczy o tym, że lepiej działać wspólnie niż się dzielić, poprzez tworzenie intryg i stawianiu konkurentów w złym świetle.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy

 

Pismo z Urzędu Gminy Zabierzów wraz z informacją z Ministerstwa Infrastruktury

Program Inwestycji – rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa