Prace na Rynku

Jak widać prace na rynku w naszym sołectwie są kontynuowane. Mieliśmy przerwę w pracach, ale to wynika z dostrzeżonych przez nas niepraktycznych rozwiązań w projekcie. Inwestycję tę robimy dla następnych pokoleń więc nie możemy sobie pozwolić na coś co będzie utrudniało nam funkcjonowanie. Obecnie trwa kosmetyczne przeprojektowanie północnej części Rynku. Z tego też powodu odbywają się prace po stronie południowej. Wiem, że jest w centrum wiele niedogonień dla mieszkańców ale inwestycja ta jest potrzebna co wyrażali mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Proszę o cierpliwość, bo przebudowana płyta rynku zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie rynku, stworzy strefę do wypoczynku oraz zwiększy estetykę tego terenu. Jeśli chodzi o odpust parafialny to proszę aby jeśli to możliwe w tym dniu wybrać się pieszo do kościoła. A jeśli już, ktoś chce koniecznie wybrać się samochodem to w razie braku miejsc do parkowania na rynku można skorzystać z parkingu przy Szkole Podstawowej oraz na stadionie LKS Orlęta Rudawa. Stragany odpustowe najprawdopodobniej będą ustawione za cmentarzem ale to jest tylko jedna z wersji, która wydaje się być najbardziej rozsądna. Planuje się, że na drugi odpust parafialny w tym roku na Wszystkich Świętych zadanie to zostanie wykonane i znikną niedogodności. Imprezy kulturalne ,,Letnie kino” 28 lipca br. oraz ,,Letnie tańce pod gwiazdami” 29 lipca br. odbędą się na stadionie LKS Orlęta Rudawa. Szczegóły wkrótce na plakatach.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy