Powołani do wolności

W dniu 10 listopada br. na Rynku w Rudawie odbył się koncert pod nazwą ,,Powołani do wolności”. Podczas koncertu zaśpiewano pieśni patriotyczne, których wykonawcami byli: klub seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy, dzieci i młodzież z Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (SCKiPGZ) oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Rudawie. W koncercie wzięli udział między innymi: Pani Elżbieta Burtan Wójt Gminy Zabierzów, Pan Andrzej Kaczmarczyk Sołtys Pisar, Pan Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów, Pani Aleksandra Małek Dyrektor SCKiPGZ oraz mieszkańcy Rudawy i okolicznych miejscowości. Organizatorami byli Sołtys i Rada Sołecka Rudawy, OSP Rudawa i Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, partnerem wydarzenia było Koło Gospodyń Wiejskich w Rudawie. Wszystkim zaangażowanym w to wydarzenia dziękuję. Należy też podziękować licznie przybyłym mieszkańcom Rudawy i okolicznych miejscowości.

W czwartek 11 listopada br. uczestniczyliśmy w Mszy świętej za Ojczyznę. Po uroczystościach kościelnych udaliśmy się na Grób Nieznanego Żołnierza oraz na Grób Pomordowanych z Radwanowic gdzie złożyliśmy kwiaty i pomodliliśmy się za poległych.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy