Pomagamy Ukrainie

Od początku wybuchu wojny na Ukrainie nasza rudawska społeczność jest aktywnie zaangażowana w pomoc dla obywateli Ukrainy. Wielu naszych mieszkańców przyjęło uchodźców wojennych, bo tak trzeba, mówili. Na drugi dzień po wybuchu wojny podjęliśmy wspólnie z organizacjami działającymi w Rudawie decyzję, że stworzymy na bazie naszych obiektów komunalnych magazyn humanitarny. Ilość wykonywanych przez nas prac sprawiła, że nie było czasu zamieszczać informacji na naszej stronie o tym co robimy. W sprawy uchodźców są nadal zaangażowani druhny i druhowie z OSP Rudawa, Koło Gospodyń Wiejskich z Rudawy oraz w sytuacjach pilnego wsparcia członkowie z Klubu Seniora ,,Sami Swoi” z Rudawy.

Nawiązaliśmy współpracę z Bractwem Kurkowym, a poprzez nich do naszej miejscowości zaczęły spływać dary z Niemiec i z Austrii. Nawiązaliśmy współpracę z niemiecką miejscowością Dormagen, w dniu 23 kwietnia odwiedził nas Burmistrz tej miejscowości Pan Erik Lierenfeld, który zwiedził nasz rudawski rynek. Z Rudawy dary, które przychodzą z zagranicy, są sortowane i przetransportowywane na Ukrainę. Wszystko jest zawożone do konkretnych osób i do konkretnych miejsc. Dzięki Braciom Kurkowy wszystko jest dobrze zorganizowane i bezpiecznie przetransportowywane. O szczegółach dalszej współpracy z Bractwem Kurkowym i Niemieckim miastem Dormagen będę jeszcze pisał.

Oceniając pracę jaką wykonaliśmy mogę dumnie powiedzieć, że mieszkańcy Rudawy zdali egzamin z solidarności z potrzebującymi. Piszą o Rudawie nawet w mediach zagranicznych. Docenia się naszą wspólną pracę, z uznaniem mówią też o nas sami Ukraińcy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy