Podziękowanie za udział w sprzątaniu Rudawy

Pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w sobotnie sprzątanie naszego sołectwa, dziękuję Kołu Wędkarskiemu z okręgu Krzeszowice – wykonaliście chłopaki wielką pracę, dziękuję rodzicom i dzieciom, strażakom z OSP Rudawa bo bez ich zaangażowania sprzątanie nie mogłoby się odbyć, dziękuję Radzie Sołeckiej, dziękuję radnym Gminy Zabierzów Janowi Surówce i Tomaszowi Kasprzykowi, dziękuję restauracji ,,Sfera Smaku” za przygotowaną pizze, oraz Urzędowi Gminy Zabierzów za worki oraz za wywóz śmieci. W sprzątaniu wzięło udział około 30 osób. Jeszcze raz wszystkim dziękuję i zapraszam za rok.

Sołtys Marcin Cieślak