Petycja w sprawie Obwodnicy Zabierzowa

W związku z planowaną budową Obwodnicy Zabierzowa przygotowujemy petycję w sprawie przebudowy dróg w naszym sołectwie i przygotowania infrastruktury drogowej. Zbiórka podpisów pod petycja rozpocznie się zaraz od 2 stycznia 2019 r. Uważamy, ze na chwilę obecną nasze sołectwo nie jest przygotowane do przyjęcia tak ogromnego ruchu drogowego, zaznaczamy przy tym, że nie jesteśmy przeciwni budowie obwodnicy, bo jest ona nam wszystkim potrzebna. Jest jednak czymś naturalnym, że nie wystarczy wybudować obwodnicę ale też trzeba przygotować infrastrukturę poza obwodnicą i dlatego zawiązała się, jeśli to mogę tak określić, nieformalna grupa osób, które zabiegają o rozbudowę dróg w Rudawie pod kątem przyjęcia pojazdów z Obwodnicy Zabierzowa.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy