Petycja mieszkańców Parafii Wszystkich Świętych w Rudawie w sprawie wycięcia drzew na cmentarzu parafialnym

Petycja poparcia dla Proboszcza Parafii Rudawa dotycząca zasadności wycięcia drzew na cmentarzu parafialnym.

Petycję popierają Sołtys i Rada Sołecka oraz Radni z Rudawy: Jan Surówka oraz Tomasz Kasprzyk.

Petycja