Zebranie wiejskie w dniu 5 listopada 2015 roku

SOŁTYS I RADA SOŁECKA RUDAWY
ZAWIADAMIA
że w dniu 05.11.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00
w Budynku Zespołu Szkół w Rudawie,

odbędzie się

ZEBRANIE  WIEJSKIE

mieszkańców  wsi   Rudawa

Program Zebrania:
1.Powitanie,
2.Wybór sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4. Informacja na temat Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz podjęcie ewentualnych Uchwał,
5. Informacja o wykonanych zadaniach w 2015 r.
6. Informacja na temat uchwał, wniosków  i opinii z poprzedniego Zebrania     Wiejskiego,
7. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej od ostatniego Zebrania Wiejskiego,
8. Wolne wnioski,
9. Zakończenie Zebrania.

Marcin Cieślak
Sołtys Wsi Rudawa
Gmina Zabierzów
/-/

UWAGA:
Dla ważności zebrania wymagana jest obecność 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa. W przypadku braku wyżej wymienionej  liczby głosujących ustala się drugi termin zebrania o godz.18:15 w tym samym miejscu. Zebranie w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu mieszkańców wsi.

Zamiast wstępu

Szanowni Państwo!

Do Państwa użytku przekazuję nową stronę internetową sołectwa Rudawa. Chcę aby społeczność Rudawy była dobrze poinformowana o sprawach sołeckich. Jednym z moich celów jako Sołtysa Rudawy jest budowanie dobrego imienia naszej miejscowości i do tego celu chcę między innymi użyć elektronicznych mediów społecznościowych.O Rudawie będzie się podczas mojej kadencji dużo pisało i mówiło bo taki jest mój cel.
Jesteśmy po wyborach na Sołtysa i Członków Rad Sołeckich i dlatego chcę Państwu podziękować za udział jak również za zaufanie powierzając mi obowiązki Sołtysa. Ci Państwo, którzy na mnie nie głosowali niech pamiętają, że chcę być sołtysem wszystkich mieszkańców i jestem otwarty na każdego. Niech liczy się dobro mieszkańców, a nie osobiste ambicje, różnijmy się ale pamiętajmy, że sztuką jest kompromis i szacunek do siebie nawzajem.
Liczę, że nawiążę z Państwem dobre relacje i będziemy wspólnie działać dla dobra mieszkańców Rudawy”.

W sprawach ważnych dla naszej miejscowości przyjmuję wszystkich w remizie OSP w każdą niedzielę w godz. od 9.00 do 10.00 oraz we wtorki od godz. 18.00 do 19.00.

Marcin Cieślak|
Sołtys