Młodzieżowa Rada Sołecka

Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej z mojej inicjatywy Rada przyjęła uchwałę związaną z powstaniem Młodzieżowej Rady Sołeckiej. Jest to projekt, którego żadne sołectwo w naszej gminie nie realizowało, a być może nikt w naszym kraju. Pomysł ten rodził się w mojej głowie już od wielu lat, a czy się sfinalizuje zobaczymy podczas najbliższych tygodni. To, co mnie od lat bardzo irytuje to ciągłe narzekanie na młodzież, a może zamiast narzekać trzeba ich zrozumieć, trzeba ich zapytać o ich wizję naszej miejscowości, w której to wizji przedstawią nam własny pomysł na zagospodarowanie ich wolnego czasu.

Jako Sołtys chcę ich posłuchać i dlatego planuję spotkać się z nimi i rozmawiać. Uważam, że wiele robi się dobrych projektów dla seniorów, słucha się ich, mają możliwość działania ale trzeba w tym wszystkim dla równowagi zająć się młodzieżą. Chcę uaktywnić młodzież, zobaczymy jak zrealizuje się ten plan.

Na bieżąco będę Państwa informował o podjętych prze zemnie działaniach na rzecz młodzieży, która jest dobra, ale którą za mało się interesujemy. Ogromne przestrzenie do działania ma młodzież w OSP Rudawa i widzę jak potrafią być owocni w tym co robią, jak bardzo są zaangażowani w działalność związaną z ratownictwem. Zamierzam to przenieść na grunt naszego sołectwa aby przygotować też następne pokolenia do działalności społecznej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ćwiczenia OSP

W sobotę 2 października br. odbyły się w firmie ,,Mosur” ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego. Druhowie uczyli się używać sprzętu tnąco-rozpierającego, poznawali techniki pracy tymi urządzeniami. Strażacy sami przyznali, że ćwiczenie to dużo im pomogło, bo choć posiadają wiedzę teoretyczną i przeszli kurs podstawowy, podczas którego uczyli się w praktyce jak używać tego typu sprzęt, to jednak takie ćwiczenia są potrzebne w celu utrwalenia poznanej wiedzy. W ćwiczeniach uczestniczyli druhowie z OSP: Zabierzów, Brzezinki, Ujazdu i z Rudawa. Dziękuję druhom z OSP Zabierzów za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz firmie ,,Mosur” za udostępnienie terenu i wraków samochodów.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa, Sołtys Rudawy

This slideshow requires JavaScript.

Rudawskie Centrum Kultury budynkiem 2021 roku

Miło jest mi poinformować, że nasze Rudawskie Centrum Kultury zostało wyróżnione w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Najpiękniejszy Budynek 2021organizowany przez portal EuropejskaFirma.pl. Obiekt ten został zgłoszony przez Stowarzyszenie Ziemia Rudawska, której Prezesem jest Pan Jarosław Wojtasik. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ spojrzenie osób spoza naszego terenu na tę architekturę jest bardziej obiektywne. Inna sprawa, że jesteśmy różnie uwrażliwieni i każdy dostrzega inaczej to co go otacza, a szczególnie jest to widoczne w sztuce czy choćby nawet w architekturze, coś co dla jednej osoby jest piękne dla innej będzie brzydotą. Spojrzenie na tę budowlę przez osoby zupełnie nam nieznane daje dużo do myślenia. Trzeba nam być dumnymi z tego, że ktoś docenił tę budowlę, bo zapewne kapituła miał dość szeroki wybór więc cieszy to tym bardziej.

Więcej na: http://europejskafirma.pl/31756,centrum-kultury-w-rudawie-zostalo-wyroznione-w-xiv-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-najpiekniejszy-budynek-2021/

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Ważniejsze inwestycje wykonane w sołectwie w 2021 roku

W tym roku, w naszym sołectwie realizowano kilka ważnych inwestycji. Zakończyło się już zadanie związane z zagospodarowaniem Rynku. Powstał budynek ,,Rudawskiego Centrum Kultury” i remiza OSP. Dokończono prace związane z nawierzchnią na Rynku wraz z amfiteatrem przy ,,Psiej Górce”. Zostały wykonane nakładki bitumiczne na drogach, których nawierzchnia była szutrowa. Zostało wykonane częściowe odwodnienie ul. Osiedlowej. Obecnie  trwa wyłonienie wykonawcy na dokończenie tego zadania przez Urząd Gminy Zabierzów, gdyż obecny odcinek został wykonany przez inwestora budującego budynki mieszkalne przy ul. Dunajewskiego w celu odwodnienia terenu. Na ul. Osiedlowej zostanie do końca roku wykonana kanalizacja burzowa i nowa nakładka bitumiczna. Trwa przebudowa rowu na ul. Wyspiańskiego wraz z przebudową wjazdu na przyległe posesje. Zadanie to obejmuje również zabezpieczenie rowu przed cofaniem się dużej wody z rzeki Rudawa do której wpada woda z rowu. Będzie tam umieszczona specjalna zasuwa zamykająca częściowo wpływ wody do rowu.

Wymienione zadania są jednymi z ważniejszych wśród wielu innych inwestycji realizowanych w 2021 r.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Święto sportu, pożarnictwa i młodości

W dniu 4 wrześni br. w naszym sołectwie odbyły się Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Organizatorami zawodów byli: Starostwo Powiatowe w Krakowie, Urząd Gminy Zabierzów, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Honorowy patronat na tym wydarzeniem objął Pan Łukasz Smółka Wicemarszałek woj. Małopolskiego.  Jednym z partnerów imprezy było sołectwo Rudawa, Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Zawody odbywały się w kategorii MDP żeńskich i MDP męskich. Klasyfikacja generalna wyglądała następująco:

W kategorii MDP żeńska:

I miejsce zajął zespół z OSP Kaszów,

II miejsce zajął zespół z OSP Siedlec,

III miejsce zajął zespół z OSP Waganowice.

W kategorii MDP męska:

 I miejsce zajął zespół z OSP Sieciechowice,

II miejsce zajął zespół z OSP Rzozów,

III miejsce zajął zespół z OSP Poskwitów.

W zawodach wzięło udział 210 uczestników z 21 drużyn MDP.

Gośćmi specjalnymi imprezy byli: Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Pan Wojciech Pałka Starosta Krakowski, Pan Bartłomiej Stawarz Zastępca Wójta Gminy Zabierzów, Pan Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie, dh Leszek Zięba Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Kraków ziemski, ks. prałat Stanisław Maślanka Kapelan OSP Gminy Zabierzów, ks. kanonik Andrzej Badura Proboszcz Parafii Rudawa, Radni Powiatu Krakowskiego i Radni Gminy Zabierzów oraz przedstawiciele Policji, Wojewody i innych instytucji oraz firm. Nie zabrakło też druhen i druhów z OSP z terenu naszej gminy oraz z terenu Powiatu Krakowskiego.

Nie było by tej imprezy bez ciężkiej pracy urzędników Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy Zabierzów, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, druhów z OSP Rudawa, OSP Kobylany i OSP Nielepice i przedstawicieli sołectwa Rudawa. Podziękowania należą się Zarządowi Ludowego Klubu Sportowego Orlęta Rudawa za udostępnienie swojego obiektu sportowego.

Funkcjonariusze PSP oraz druhowie z OSP wykonali wielką pracę fizyczną czego efekty było widać w dniu imprezy. Wydarzenie to zapewne przejdzie do historii naszego sołectwa jako wielkie święto sportu, pożarnictwa, entuzjazmu i młodości. Widać było, że w stanie epidemii spragnieni jesteśmy takich wydarzeń, młodzież dała nam  nadzieję na lepsze jutro.   

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy