Światłowód

W związku z moimi staraniami o światłowód dla naszego sołectwa informuję, że otrzymałem ustną odpowiedz przedstawiciela podmiotu, z którym kontaktuję się w przedmiotowej sprawie. Zostałem poinformowany, że w ciągu najbliższego półrocza niezostanie w naszej miejscowości wybudowany światłowód. Staram się nadal działać w tej sprawie i chcę Państwa zapewnić, że dołożę wszelkich starań aby sfinalizować to zadanie. Internet o dobrych parametrach powinien być normą, a nie przywilejem czy nieosiągalnym luksusem. To budzi refleksję, w którym miejscu jest nasz kraj w Europie. Tu widać prawdę o stanie naszego, szeroko rozumianego rozwoju w stosunku do innych zamożniejszych państw Unii Europejskiej. Uważam jednak, że ten ,,uprzywilejowany luksus” o dobrych parametrach należy się mieszkańcom Rudawy.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

Rudawski (strażacki) Dzień Dziecka

W dniu 27 czerwca br. na Rynku w Rudawie odbył się Dzień Dziecka. Trochę spóźniony, ale to z przyczyn stanu epidemii. Cieszę się, że udało nam się zrealizować jako sołectwu to wydarzenie. Impreza była organizowana przez Sołtysa i Radę Sołecką oraz przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rudawie. Wydarzenie to miało charakter typowo strażacki z czego szczególnie były zadowolone dzieci. Imprezie towarzyszyło szereg atrakcji związanych z OSP. Dziękuję również za pomoc organizacyjną Paniom z Koła Gospodyń Wiejskiej w Rudawie oraz Pani opiekunce Świetlicy Środowiskowej z Rudawy.
Podczas imprezy dzieci mogły poznać jak funkcjonuje sprzęt strażacki, mogły ubrać się w ubranie specjalne ale największą atrakcją była przejażdżka pojazdami gaśniczymi, które przyjechały z OSP Nielepic, z OSP Brzezinki, OSP Karniowice i z OSP Kobylany. Druhom z tych OSP również serdecznie dziękuję, bo to było wspólne pokazanie potencjału naszych OSP w tym pokazaliśmy świetną współpracę pomiędzy jednostkami.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy – Prezes OSP Rudawa


 

VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie

W sobotę 8 maja br. odbył się w Szkole Podstawowej w Rudawie VI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zabierzowie. Podczas Zjazdu ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zabierzowie dh Marcin Cieślak podsumował pięć lat działalności Związku oraz przedstawił propozycje programową na najbliższe pięć lat. Podczas Zjazdu podjęto pięć uchwał, które dotyczyły kwestii organizacyjnych, podsumowujących oraz programu działania na kolejną kadencję. W trakcie zjazdu ukonstytuował się również nowy Zarząd, którego Prezesem został ponownie dh Marcin Cieślak, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 2009 r. Marcin Cieślak jest też Prezesem OSP Rudawa oraz jest Sołtysem Rudawy. Komendantem Gminnym OSP został też na kolejną kadencję dh Przemysław Sitarski. Widać, że druhowie wybrali pewną stabilność, przewidywalność i doświadczenie. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiat krakowski ziemski zostali również wybrani dh Marcin Cieślak i dh Przemysław Sitarski. OSP Rudawa czynnie uczestniczyło w organizacji tego historycznego wydarzenia, które będzie mieć wpływ na dalszą działalność wszystkich piętnastu jednostek OSP z trenu Gminy Zabierzów. Życzymy nowemu Zarządowi konstruktywnej, owocnej pracy związanej z ochroną przeciwpożarową.

Druhny i druhowie OSP Rudawa

Konsutlacje społeczne dotyczące planowanej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa

Trwają prace przygotowawcze związane z przebudową Drogi Krajowej nr 79 na odcinku Rudawa – Młoszowa. W ramach tej inwestycji ma być wykonane na skrzyżowaniu Drogi Powiatowej z Drogą Krajową nr 79 rondo oraz ma być budowany chodnik na ul. Śląskiej i ul. Krakowskiej. Wobec powyższego zamieszczamy informacje wykonawcy projektu w przedmiotowej sprawie. Przypomnę, że to zadanie jest jednym z priorytetowych dla Rudawy. Wspólnie z organizacjami działającymi w naszym sołectwie zabiegałem o to zadanie w trosce o nasze bezpieczeństwo.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

 

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział w Krakowie opracowywana jest przez firmę IVIA S.A dokumentacja projektowa dla zadania pn. : Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: “Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa- Młoszowa” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

W związku z powyższym na 20 kwietnia 2021r. planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dla dokumentacji w stadium Koncepcji Programowej.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirusa konsultacje odbędą się w formie indywidualnej.

Spotkanie polegać będzie na indywidualnym przyjmowaniu stron po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na daną godzinę w wyznaczonym poniżej terminie.

Termin konsultacji indywidualnych:

GMINA ZABIERZÓW – 20.04.2021, godz. 9:00 – 17:00
Miejsce: Budynek komunalny w Rudawie, Rynek 2, 32-064 Rudawa
Możliwość telefonicznego umówienia się w dniach 14.04. i 16.04.2021 r.

Kontakt telefoniczny: Wykonawca Projektu IVIA S.A. +48 668 329 517

Materiały informacyjno – konsultacyjne zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: https://dk79rudawa-mloszowa.pl/

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia należy złożyć bezpośrednio w dniu indywidualnych konsultacji w miejscu spotkania lub w terminie do dnia 30.04.2021 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: dk79rudawa-mloszowa@ivia.pl lub poczta na adres IVIAS.A., Al. W. Roździeńskiego91, 40-203 Katowice z dopiskiem: „Konsultacje społeczne DK79”.

Materiały dodatkowe: zaproszenie do konsultacji społecznych.