Organizacja ruchu w Rudawie w dniu 1 listopada

W zawiązku z remontowaną płytą Rynku w Rudawie, w dniu 1 listopada br. będą wprowadzone ograniczenia we wjeździe do centrum sołectwa Rudawa. Po konsultacji z Komisariatem Policji w Zabierzowie ustaliliśmy co następuje: mieszkańcom sołectw Młynka, Nielepice oraz Kochanów zaleca się aby parkować samochody na parkingu przy Stadionie LKS Orlęta Rudawa, mieszkańcom sołectw Brzezinka, Radwanowice, Niegoszowice zaleca się aby parkować samochody na parkingu przy cmentarzu, mieszkańcom sołectw Pisary, Dubie, Siedlec zaleca się aby parkowali samochody na parkingu przy Szkole Podstawowej w Rudawie.

Centrum sołectwa oraz pozostałe miejsca przy cmentarzu zostaną zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto prosimy o dostosowanie się do zaleceń służb, które będą zadysponowane do podjęcia stosownych działań zapobiegawczych. Powyższe działania zostały podjęte w celu uniknięcia paraliżu w ruchu drogowym.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy