Ogłoszenia sołeckie

W tym miejscu będą publikowane ogłoszenia istotne dla naszej miejscowości