Oficjalne potwierdzenie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP 2128K

Mam oficjalne potwierdzenie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP 2128K wraz z budową około 2 km chodnika. Po negatywnej odpowiedzi GDDKiA jaka została skierowana do Rady Gminy Zabierzów w sprawie przebudowy skrzyżowania DK79 z DP2128K podjąłem działania, które uważam za priorytetowe z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu życia naszych mieszkańców. Wspomniana wyżej odpowiedz GDDKiA była odpowiedzią na rezolucję Rady Gminy Zabierzów w przedmiotowej sprawie. Załączone pismo potwierdza ten priorytet, którego realizacja nastąpi w ciągu najbliższych lat. Zadanie to wraz z budową chodników ma być realizowane równolegle z budową obwodnicy Zabierzowa. Zachęcam do zapoznania się z załączonym dokumentem. Dziękuję Panu Andrzejowi Adamczykowi Ministrowi Infrastruktury za poparcie naszej inicjatywy.

Marcin Cieślak – sołtys Rudawy