Odpust parafialny

W tym roku tradycyjnie już odbył się odpust parafialny w naszym sołectwie ku czci św. Anny. Odpust w Rudawie nadal przyciąga wiernych również spoza naszej parafii. O godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza św. koncelebrowana. Pod koniec uroczystości podziękowano ks. kanonikowi Andrzejowi Badurze za 10 lat służby w naszej parafii jako proboszcza, życząc wielu dalszych lat pracy na rzecz parafian. W imieniu mieszkańców sołectwa Rudawa w asyście przewodniczącego Rady Sołeckiej i szefowych Kola Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora ,,Sami Swoi” podziękowałem ks. proboszczowi za dziesięć lat współpracy z naszym sołectwem.
Niestety w ramach odpustu z powodu stanu epidemii nie odbyło się ,,Święto Rudawy”. Mieliśmy plany na organizację tego wydarzenia, jednak obostrzenia były by zbyt uciążliwe nie tylko dla organizatora ale też dla uczestników. Konsultowałem tę kwestię z ekspertami, którzy doradzili mi aby się jeszcze w tym roku wstrzymać z organizacją.

Nie zabrakło jednak innego wydarzenia związanego od paru lat ze ,,Świętem Rudawy”, którym był mecz piłkarski, a rywalizowały ze sobą. mężatki z pannami. Mecz był pełen emocji szczególnie w pierwszej połowie gdzie do przerwy był wynik 1:1. W drugiej połowie mężatki stopniowo zaczęły tracić koncentracje, ale nie wynik jest tu najważniejszy więc nie ma co wchodzić w drugą część meczu. Jak mówią same Panie nie liczył się wynik ale liczyła się dobra sportowa zabawa, która w tym przypadku łączyła pokolenia. Tradycją jest już że sędzią meczu był Jan Surówka Radny Gminy Zabierzów.
Mecz ten odbywa się prawie od początku od kiedy jestem Sołtysem Rudawy. Organizatorem meczu jest Sołtys i Rada Sołecka Rudawy. Osobą szczególnie zaangażowaną w organizację meczu jest Radny Jan Surówka.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy

This slideshow requires JavaScript.