Sprawa budząca emocje

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt zbierania odpadów, w tym przeładunku odpadów na dz. nr 5/3, 6/2, 8/38 przy ul. Ks. Kardynała A. Dunajewskiego w Rudawie gm.Zabierzów” informuję, że złożyłem w przedmiotowej sprawie pismo do Urzędu Gminy Zabierzów przypominające o podjętej Uchwale nr 6/2015 zebrania wiejskiego z dnia 5 listopada 2015 r. dotyczącej wyrażenia woli mieszkańców. Zaznaczyłem aby podjęte działania w tej sprawie były zgodnie z obowiązującym prawem. Równocześnie przypomniałem, że prowadzona działalność związana z punktem zbierania odpadów, w tym z przeładunkiem odpadów  budzi wśród mieszkańców emocje. Pomimo tego że Sołtys nie jest stroną w tej sprawie staram się pozyskiwać na bieżąco informacje w celu reagowania na potencjalne zagrożenia. Przypominam, że każda ze stron musi działać z poszanowaniem właściwych przepisów.