Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Marcin Cieślak

Rada Sołecka: 
Stanisław Myjak – Przewodniczący Rady Sołeckiej
(kontakt: myjak@poczta.onet.pl)
Jan Surówka
Stefan Kulig
Andrzej Korzycki
Marzena Włodarczyk
Anna Stankowska
Stanisław Pawlikowski
Zbigniew Porada

Radny:
Jan Surówka