Nowy sprzęt w OSP Rudawa

Wczoraj w dniu 3 marca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyło się przekazanie sprzętu do dezynfekcji dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego. W tym przekazaniu uczestniczyła też Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawie, której podarowano opryskiwacz spalinowy wraz ze środkiem dezynfekującym oraz cztery kombinezony. Należy tu nadmienić, że OSP Rudawa uczestniczy w działaniach związanych z transportem osób niepełnosprawnych i innych osób niemobilnych do punktów szczepień.

Marcin Cieślak – Prezes OSP Rudawa i Sołtys Rudawy

 
Informacje prasowe o wydarzeniu: