Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ  informuje, że od 1 października 2017 r. nastąpiły zmiany w realizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od tego dnia opiekę nocną i świąteczną nad mieszkańcami Gminy Zabierzów sprawuje ambulatorium prowadzone przez Szpital św. Rafała w Krakowie przy ulicy Armii Krajowej 5.

Dla mieszkańców Rudawy istotna jest informacja iż w Krzeszowicach nadal czynny będzie punkt nocnej i świątecznej opieki na ulicy Legionów Polskich 6. Odpowiedzialnym za realizację świadczeń będzie Szpital Powiatowy w Chrzanowie, który w drodze postępowania konkursowego zlecił zadnie podwykonawcy tj. firmie OPC z Krakowa.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez NFZ, w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

W Krzeszowicach firma OPC ma zapewnić pełną obsadę dwóch zespołów. Jeden udzielający świadczeń stacjonarne w składzie: lekarz i pielęgniarka (udzielają świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych tj. na miejscu w Krzeszowicach) oraz drugi zespół działający w trybie wyjazdowym (wspólny dla Chrzanowa i Krzeszowic).

W Krzeszowicach świadczenia będą udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego. 

Adres: Krzeszowice, ulica Legionów Polskich 6, tel. 519-307-603.