Wieści ze Stowarzyszenia im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”

Z inicjatywy kilku mieszkańców Rudawy w październiku 2012 roku w naszej bibliotece została zorganizowana wystawa pn. „Śladami księdza Władysława Bukowińskiego”. Jej współorganizatorem było Stowarzyszenie im. Ks. Władysława Bukowińskiego „Ocalenie”.

Od tego czasu część osób zaangażowanych w przygotowanie wystawy utrzymuje regularny kontakt ze Stowarzyszeniem. Poniżej przekazujemy do wiadomości mieszkańców ostatni List do Przyjaciół Księdza Władysława Bukowińskiego: