Młodzieżowa Rada Sołecka

Na ostatnim posiedzeniu Rady Sołeckiej z mojej inicjatywy Rada przyjęła uchwałę związaną z powstaniem Młodzieżowej Rady Sołeckiej. Jest to projekt, którego żadne sołectwo w naszej gminie nie realizowało, a być może nikt w naszym kraju. Pomysł ten rodził się w mojej głowie już od wielu lat, a czy się sfinalizuje zobaczymy podczas najbliższych tygodni. To, co mnie od lat bardzo irytuje to ciągłe narzekanie na młodzież, a może zamiast narzekać trzeba ich zrozumieć, trzeba ich zapytać o ich wizję naszej miejscowości, w której to wizji przedstawią nam własny pomysł na zagospodarowanie ich wolnego czasu.

Jako Sołtys chcę ich posłuchać i dlatego planuję spotkać się z nimi i rozmawiać. Uważam, że wiele robi się dobrych projektów dla seniorów, słucha się ich, mają możliwość działania ale trzeba w tym wszystkim dla równowagi zająć się młodzieżą. Chcę uaktywnić młodzież, zobaczymy jak zrealizuje się ten plan.

Na bieżąco będę Państwa informował o podjętych prze zemnie działaniach na rzecz młodzieży, która jest dobra, ale którą za mało się interesujemy. Ogromne przestrzenie do działania ma młodzież w OSP Rudawa i widzę jak potrafią być owocni w tym co robią, jak bardzo są zaangażowani w działalność związaną z ratownictwem. Zamierzam to przenieść na grunt naszego sołectwa aby przygotować też następne pokolenia do działalności społecznej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy