Minęła jedna kadencja i nowa się rozpoczyna

Od 14 września br. rozpocząłem nową kadencję Sołtysa wsi Rudawa. Dziękuję za cztery lata mojej pracy jako Sołtysa. Nie były to łatwe cztery lata. Objąłem sołectwo, które borykało się z wieloma trudnościami. Sołectwo administracyjnie bardzo słabo funkcjonowało. Trzeba było pilnie wdrożyć wiele istotnych zadań. Musiałem dużo się wysilić aby sprostać oczekiwaniom wielu mieszkańców, którzy spragnieni byli wielu inwestycji, które by sprawiły, że Rudawa dogoniłaby inne miejscowości w naszej gminie. Dziś gdy patrzę z perspektywy czasu na te cztery lata, to stwierdzam, że Rudawa jest miejscowością, która  zaczęła iść drogą, którą przed laty poszło już część sołectw. Można w końcu powiedzieć, że podatki wracają do mieszkańców naszego sołectwa. Taki był mój cel i konsekwentnie będę go nadal realizował bo mieszkańcy tego zasługują.

Udało się  rozpocząć w naszym sołectwie wiele inwestycji ale też wiele zdążyliśmy zakończyć, a przed nami wdrożenie kolejnych. Dziękuję dotychczasowej Radzie Sołeckiej, radnemu Janowi Surówce oraz radnemu poprzedniej kadencji Tomaszowi Kasprzykowi. Mieszkańcy przed czterema laty marzyli o imprezach kulturalnych. Uznałem, że aby to zrealizować trzeba zwiększyć środki w funduszu sołeckim na to zadanie i mieszkańcy podczas zebrań wiejskich godzili się na to. Fundusz sołecki w tym wypadku stał się kwotą bazową do zdobywania dodatkowych większych środków na kulturę. Obecnie cyklicznie już odbywają się co roku takie imprezy jak: ,,Wielkie sprzątanie Rudawy” ,,Rudawski Dzień Dziecka” ,,Święto Rudawy” ,,Letnie Kino” ,,Spotkanie pod choinką” oprócz tego, co roku odbywa się ,,Dzień Seniora” czy też ,,Św. Mikołaj” dla dzieci z klas I szkół podstawowych. Ponadto dużym sukcesem promującym była ,,Strefa Kibica” podczas piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. To była mądrze przemyślana miesięczna kampania medialna promująca nasze sołectwo. Od końca maja do końca czerwca byliśmy prawie  codziennie w przeróżnych mediach, a wszystko to dzięki naszemu rodakowi Panu trenerowi Adamowi Nawałce. Rudawa ma nadal swoje pięć minut. O nas się nadal pisze i mówi, bo jesteśmy miejscowością z piękną historią i z ogromnym potencjałem.

Dziękuję za współpracę Strażakom z OSP Rudawa, LKS Orlęta Rudawa, Kołu Gospodyń Wiejskich, Klubowi Seniora ,,Sami Swoi”, Rudawskim Koronczarkom i zapraszam do dalszej wspólnej współpracy.

Z powodu braku kandydatów nie ma wyborów na Sołtysa Rudawy, za to odbędą się wybory do Rady Sołeckiej. Zachęcam do wzięcia udziału w tych wyborach. Abym mógł nadal prężnię realizować cele jakie postawiłem sobie cztery lata temu, potrzebuję do tego pracowitej Rady Sołeckiej.

Marcin Cieślak – Sołtys Rudawy